MRSTAVsk, s. r. o.
Naše stavebné práce
Fotky z naších stavebných prác u rozdelene v týchto ponukách:

Kompletný rodinný dom | HSV | Rekonštrukcie, zateplenie | Prístrešky, altánky,bazény | Obklady, dlažby | Výstavba plotov | Inžinierské siete

Fotoalbum Rekonštrukcie dvoch plynových kotolni

1 2 3 4 5 | Ďalšie

Rekonštrukcie dvoch plynových kotolni – novohradská , barónka 1 – pri dome úžiny č.1.

Začiatok  26.8. 2013, koniec 10. 9. 2013 Bratislava – časť Rača
Práce zahŕňali:
V exteriéri :

Likvidácia skiel – odvoz na skládku, izolovanie- Hydrobit, zamurovanie jednotlivých častí –POROTHERM, TERMOBRIK. Ďalej nasledovalo zateplenie vonkajšej časti PSE 50mm, 30mm,armovacia sieť, PN , fasádna farba, oprava vstupného schodiska.
Nakoniec nasledovali klampiarske práce- oplechovanie jednotlivých časti kotolni a jednotlivých schodíšť.

V interiéri :
Jemná štuková omietka, maľovanie konštrukcii.

© MR-STAVsk 2021